Därför ger vi oss ut och försvarar Ojnareskogen mot Nordkalk (Gotlands Tidningar)

Från och med idag, måndag, har företaget Nordkalk rätt att bryta kalk i Ojnareskogen. Inte bara har de rätt att bryta kalk i den värdefulla Ojnareskogen, utan de har rätt att bryta 170 hektar.
Det är en yta som är dubbelt så stor som området innanför Visbys ringmurar. Brytandet av kalk kommer inte bara att förstöra Ojnareskogen, utan det riskerar också att få direkta konsekvenser för närområdet och hela Gotland.
Täkten ligger nära två områden som av Natura 2000-nätverket inom EU är utpekade som speciellt viktiga för den biologiska mångfalden och som bör ha speciellt skydd. Området är så unikt att det finns planer på att göra det till Sveriges trettionde nationalpark. Täkten riskerar också att förstöra en av de väldigt få källorna till sötvatten på Gotland, något som direkt kan förstöra vattenförsörjningen för Gotland för en väldigt lång framtid.
Om detta är Fältbiologerna överens med Naturvårdsverket – som direkt överklagade beslutet. Vad som är tydligt här är att beslutet om att bryta kalk i Ojnareskogen är en intressekonflikt. Vad som inte är särskilt tydligt är vilka det är en intressekonflikt mellan. På den ena sidan är Nordkalk. Vad de är intresserade av är att bryta och sälja kalk i 25 år, och därmed kunna tjäna pengar.
Men vilka är på den andra sidan? Vandrare? Barnfamiljer med friluftsintresse? Friluftsorganisationer? Nej, snarare är Ojnareskogens intressen allas. Naturen är vår gemensamma mark. Gemensamt är vi beroende av den. Gemensamt behöver vi förfoga över den och ta hand om den. Utan marken, skogarna och sjöarna får vi inget vatten, ingen mat, ingen ren luft, ingenstans att leva.Endast med ett noggrannt omhändertagande och förvaltande av naturen som utgår ifrån vårt gemensamma intresse av välmående och fortlevnad kan vi behålla den. Det är Ojnareskogen ett tydligt exempel på.
Tyvärr är Nordkalk inte intresserade av att sköta om vår gemensamma natur. Nordkalk representerar bara sig själv och sitt eget intresse av att missbruka och exploatera vår gemensamma natur för sin egen vinning. Mark- och miljö-överdomstolen visar i sitt domslut att de inte heller är förmögna att försvara vad vi äger gemensamt. Därför har Naturvårdsverket överklagat domen som ger Nordkalk rätt att bryta kalk.
Och därför kommer vi i Fältbiologerna att åka ut till Ojnareskogen och vara i vägen för brytningen tills Nordkalk inte längre har rätt att bryta.Det är inte bara en fråga om skog.Det är en fråga om Gotlands framtid. Förmågan att genom rättsväsendet försvara det vi äger gemensamt mot de som vill missbruka det är i längden en fråga om demokratins styrka.
Isak Gerson
Fältbiologerna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *