Skymning för den fria utbildningen (Dagens Seglora)

Svenskt Näringsliv lanserade för ett par år sedan en kortvarig kampanj för att ge lägre studiestöd åt dem som inte läste ”nyttiga” kurser. Förslaget blev tillintetgjort av en enig kultursektor. Men åt vilket håll är utvecklingen på väg idag? Isak Gerson blickar framåt, till 2020 års utbildningspakt.

“Men ni skulle ju kunna köra lite annonser innan själavårdssamtalen”, hinner representanten från Svenskt Näringsliv säga innan jag börjar köra ut den. Sedan den nya utbildningspakten som lanserades 2020 mellan regeringen och Svenskt Näringsliv omformade högskoleutbildningarna från grunden – från medicinen till filosofin, från litteraturvetenskapen till företagsekonomin – har teologiutbildningarna varit en av de sista platserna där folk lär sig andra saker än att tjäna pengar. Nu har de lobbat ganska hårt på oss ansvariga för utbildningen på högskolorna, med bristande framgångar.

Utvecklingen har dock redan tagit fart i kyrkorna. Konfirmationslägren var det första som sponsrades. Det är ju ett guldläge att få produktplacera rakt in i de minnen ungdomar ska bära med sig hela sina liv, som formar dem för decennier framåt. När medlemsantalet i kyrkan sjönk blev det mer och mer lukrativt för äldre kyrkor att hyra ut lokalen till bröllop. Och för en riktigt autentisk känsla hyrde många församlingar ut präster också.

Och nu får jag besök regelbundet från representanter från Svenskt Näringsliv som vill berätta hur vi kan lära präster att tjäna pengar. “Vad har ni för nytta av det”, frågade jag. “Allt handlar om tillväxt”, förklarade de. “När teologin blir lite mer företagsvänlig kommer vi att ha mer att investera i, och ni kommer att ha mer kapital att bygga er verksamhet på. Det här är något alla tjänar på.” Att de skulle köra sitt vanliga businessnack för att sälja in sig hade jag förväntat mig redan från början, när jag var dum nog att börja svara på deras mail.

Men sedan kom det.

“Vi skulle bara behöva titta lite på er teologi. Vi har lite ändringsförslag.”

Jag tappade andan helt, och återfick den inte förrän de fortsatt snacka. “Ja, alltså, det här med Jesus som driver ut månglarna ut templet. Det verkar ju inte så säljbart vid första anblick, men jag tror verkligen att vi kan bygga en identitet kring det. En Jesus som köper kravmärkt, äter vegetariskt ibland, sparar i etiska fonder och ryter till mot oljebolagen från sin elbil.”

Sedan fortsatte den andre: “Och det här med att Jesus hängde mycket med spetälska och andra utstötta, om vi bara får göra lite ändringar tror vi verkligen att det här kan bli en drivande grej i våra välfärdsföretag. De har haft lite problem med den etiska marknadsföringen efter avslöjandena om de dåliga arbetsvillkoren.”

“65 procent av företagen tycker att ett av högskolans viktigaste syfte är att förbereda studenterna för arbetsmarknaden. Men få företagare, 28 procent, tycker att högskolorna lever upp till sitt uppdrag.” enligt en nyhet från Svenskt Näringsliv. Nu läser jag inte teologi, utan filosofi. Och med den bakgrunden kan jag bara säga såhär till de 72 procenten som tycker att högskolorna är dåliga på att utbilda flitiga arbetare: Tack Gud!