Fick gå efter säkerhetskritik (Intervjuad i Arbetaren)

Spårunderhållsföretaget Strukton Rail säger upp en arbetssäkerhetsansvarig efter att ha kritiserat hans invändningar om brister i säkerheten. Enligt hans fackförening Stockholms LS av SAC vill bolaget bli av med en obekväm anställd.
Fackföreningen Stockholms LS av SAC Syndikalisterna förbereder nu en stämning till Arbetsdomstolen av Strukton Rail AB, som utför spårunderhåll i Stockholms lokaltrafik. Enligt fackföreningen har företaget på felaktiga grunder sagt upp en av deras medlemmar på företaget efter att denna kritiserat säkerhetsbrister. Uppsägningen följde företagets beslut att dra in den anställdes säkerhetsklassning, vilken krävs för spårarbete.

– Vi tror att skälet till uppsägningen är att han regelbundet påtalat brister i säkerheten. De lämnar inte ut något skäl till att hans säkerhetsklassning har dragits tillbaka, säger Isak Gerson, facklig förhandlare på Stockholms LS.

DEN UPPSAGDA medlemmen, Jonas Lind, har tills nu arbetat som eltekniker på företaget och varit tillsyningsman och elarbetesansvarig. Som sådan hade han ansvar både för elsäkerheten och att allt arbete på spåret sker säkert. Men efter att ha mejlat en högre chef med invändningar om säkerheten på ett av företagets projekt i södra Stockholm i början av året fick han skarp kritik.

– Det fick jag skäll för. Man påstod att företaget vänts upp och ned under en hel vecka med mitt ifrågasättande av arbetsmetoderna. Samtidigt är det jag som elarbetsansvarig som blir personligen ansvarig om någon skadas, säger Jonas Lind.

Kort därefter blev han sjukskriven på grund av att sjuka barn hemma ledde till att han inte kunde sova ordentligt. Under sjukskrivningen meddelade företaget att hans lämplighetsintyg var indraget. Trots att han efter sjukskrivningen kunde återgå i arbete stod företagets beslut fast. Utan säkerhetsklassningen ansåg inte företaget sig ha någon tjänst åt honom, vilket innebär och han måste sägas upp.

FÖRRA ÅRET stämde Seko, som är kollektivavtalsslutande fack på Strukton Rail, företaget för att de drog in säkerhetsklassningen för en av företagets lokförare. Efter en förlikning drogs beslutet tillbaka. Men enligt Isak Gerson är likheterna slående. Även lokföraren hade varit en högljudd kritiker.

Isak Gerson anser det vara en del i en taktik från företaget att tysta misshagliga röster. Han ser en fara för både resenärers och anställdas säkerhet om det sprids en rädsla för att kritisera företaget.

– Man måste kunna känna sig trygg med att utföra sitt arbeta och ta sitt arbetsmiljöansvar utan att man uppfattas som olämplig och sägs upp, säger Isak Gerson.

Arbetaren har sökt Gunnar Strömberg, personalchef på Strukton Rail, för en kommentar. Denne har inte återkommit.

“Man måste kunna känna sig trygg med att […] ta sitt arbetsmiljöansvar utan att man uppfattas som olämplig och sägs upp.

Isak Gerson, facklig förhandlare på Stockholms LS av SAC”