Stå enade med Hamn4an (Insändare)

VARJE ARBETARE I Sverige har rätt att organisera sig med sina kollegor, kräva bättre förhållanden, och förhandla med sina chefer om att få det. Vi har rätt att välja skyddsombud och skyddsombuden har rätt delta i arbetsmiljöarbetet.
Tyvärr håller ett företag som äger delar hamn i Göteborg inte med.

De har satt sin illvilja före en fungerande hamn genom att lockouta fackförbundet Hamn4an som kräver de rättigheterna, med 85 procent av arbetarna bakom sig. De sprider också rykten om fackförbundet och om medlemmarnas löner för att vinna.

Om vi låter dem komma undan med det kommer andra företag kunna göra likadant mot andra fackförbund. Stå enade med Hamn4an!