kopimi

Vilka rättigheter jag hävdar:

Allt material som är mitt på sidan (ej länkat, citerat, embeddat o.s.v.) ligger publicerat under kopimi, en uppmaning till hänsynslös kopiering och ignorans gentemot alla typer av immateriella rättigheter.

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som fråncopyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Istället för att hävda rättigheter vill jag uppmuntra er att ta er friheter. Kopiera, mutera och remixa så mycket ni kan. Ni behöver inte hänvisa till mig (även om det kan vara bra för oss båda), ni behöver verkligen inte fråga mig och ni bör absolut inte betala mig. Allt jag skriver på den här bloggen är ändå tankar jag fått utifrån.

Leave a Reply