Liberal idéskolning

Jag läser folkpartiets debattartikel om förbud mot religiösa friskolor men varje gång de försöker föra ett faktiskt resonemang påminns jag om Sartres fantastiska ord om Camus L’Étranger:
“Each sentence refuses to exploit the momentum accumulated by preceding ones. Each is a new beginning. Each is like a snapshot of a gesture or object.”
Första satsen i resonemanget är en klyscha, nästa sats är en mening om deras politik. Bryggan däremellan får läsaren fylla i efter förmåga. Det kan vara en framgångsrik retorisk modell, för då kan läsaren helt anpassa texten efter den egna värdegrunden. Genom hela artikeln insinueras också många empiriska påståenden mellan raderna utan att dessa ges stöd i forskning.
 
Jag rekommenderar att ni läser Camus L’Étranger istället. Den är mycket bättre och skrivknepet kommer mycket mer till sin rätt där.

Leave a Reply