Hovrätten ogillar påföljdseftergift och fastslår dagsböter för “psalmer mot nazism”

Idag (12/6) kom Göta Hovrätts dom mot de personer som ingått i den manifestation som kommit att kallas “psalmer mot nazism” och som ägde rum 1 maj 2014 i Jönköping. Tingsrätten valde att döma de åtalade för ohörsamhet mot ordningsmakten men att samtidigt ge dem påföljdseftergift eftersom ”de tilltalades agerande har motiverats av ett ställningstagande mot åskådningar och värderingar som är oförenliga med ett demokratiskt samhälle, såsom nazism och rasism på bland annat genetisk grund.*. Hovrätten väljer att fastslå tingsrättens dom men också att de dömda ska betala sina böter och att ingen påföljdseftergift ska ges.

– Det känns tråkigt att hovrätten inte delar tingsrättens bedömning utan väljer att döma oss till dagsböter samtidigt som det samma dag som vår manifestation utfördes en nazistisk marsch med våldsamma inslag utan att åtal har väckts. Det är oroande vilka signaler man nu sänder till samhället genom den här domen. Jag upplevde att tingsrättens dom tilltalade även de som tyckte att vi gjort fel i lagens mening men som ändå tyckte att vi handlade rätt, säger Elias Ytterbrink.

– Hovrätten har genom sin dom fastslagit en större samhällstrend där organiserade fascister sällan ens utreds ordentligt för rätt grova brott, men där folk som organiserar sig mot fascismen blir hårt angripna av polisen även när det rör sig om saker som nyckelskramlande, buande eller psalmsjungande. Tingsrätten bekräftade vad vi visste, att rättsväsendet hade kunnat agera annorlunda. Men hovrätten valde att agera mot antifascismen, säger Isak Thomas Gerson

De dömda tänker nu gå vidare och överklaga målet till Högsta Domstolen.

Hovrättens dom kan skickas på begäran eller begäras ut från Göta Hovrätt.

Twittra gärna om nyheten under hashtagen #psalmermotnazism.

Vid frågor och kontakt:
Elias Ytterbrink, 0738220144, elias.ytterbrink@gmail.com
Isak Thomas Gerson, 0707294475, isak@isakgerson.se

One thought on “Hovrätten ogillar påföljdseftergift och fastslår dagsböter för “psalmer mot nazism”

  1. Jag gillar sättet ni gjorde det på. Segern är moralisk och jag lägger gärna en slant för att hjälpa en insamling om det behövs.

Leave a Reply