Därför är det självklart för Piratpartiet att ta ställning mot REVA

REVA är polisens nya projekt för att hitta och deportera fler papperslösa. Det sker genom ökade ”inre gränskontroller”, vilket i praktiken tycks innebära att de samarbetar med kollektivtrafikens biljettkontroller och går på personer med ”utländskt utseende” och kontrollerar legitimation.

Från mattlo.se. En lite djupare genomgång finns hos Popvänster.

§ 1 Att protestera mot racial profiling är precis vad som händer när kampen för demokratiska rättigheter blir konkret. Ofta blir Piratpartiets tal om demokratiska rättigheter ganska tomt och symboliskt, och slutar med att folk börjar attackera vidriga väderkvarnar som lagen om hets mot folkgrupp eller lagar om barnpornografi. Det är sådana här frågor som Piratpartiets prat om demokratiska rättigheter faktiskt blir viktigt, och faktiskt betyder något. Här kan Piratpartiet gå in och försvara de svaga mot ett faktiskt förtryckande system. Vill Piratpartiet kunna stå för sina värderingar är det nu de måste visas.

§ 2 Det här är partiets chans att säga ‘vad var det vi sa?’. Länge har Piratpartiets retorik om vad som eventuellt kan hända med övervakningssystemen i framtiden verkat på gränsen till konspiratorisk för många (och definitivt framställts så av många motståndare). Men nu kan partiet konkret visa upp hur illa övervakningssystem för något så elementärt som biljettkontroller. Ändamålsglidningen är plötsligt sjukt påtaglig.

§ 3 Det här kan profilera oss bättre i såväl migrationsfrågor som kollektivtrafiksfrågor. Vi har redan diskuterat och tagit ställning för HBTQ-flyktingars rättigheter och Stockholmspartiet har redan tagit ställning för nolltaxa. Det här kan vara ett sätt att fortsätta hålla ett politiskt ledarskap i partiet, i en strävan efter en värdemässig grund där det inte görs skillnad mellan människor beroende på härkomst, och där framtidslösningar såsom cool och avgiftsfri kollektivtrafik är en utopi partiet strävar efter och inser att den kan byggas idag.

3 thoughts on “Därför är det självklart för Piratpartiet att ta ställning mot REVA

  1. +1 :) Skriv en motion till vårmötet vetja! Jag kommer rösta för! Ävn om jag tycker att styrelsen med nuvarande principprogram har nog med manöverutrymme för att fördömma den här skiten, så skadar ett direkt beslut aldrig!

Leave a Reply